Previous
Next

Vision og mission

Hinneruplægerne er en moderne, professionel lægeklinik.

Vores overordnede målsætninger er nedfældet i vores vision og mission.

mission

Vi leverer almenmedicinske ydelser til vores patienter, såvel sygdomsbehandling som forebyggende sundhedsydelser.

Vi hjælper vores patienter sikkert gennem sundhedssystemets komplekse tilbud.

Vi tilbyder let, umiddelbar og uhindret tilgængelighed ved akut opstået sygdom.

Vi prioriterer højt at lindre og behandle døende patienter i deres eget nærmiljø.

Vi har fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme.

Vi leverer ydelser efter standarder baseret på den nyeste anerkendte forskning og seneste kliniske retningslinier.

Vi arbejder i et lærende og udviklende miljø og sikrer fortsat efteruddannelse og udvikling af specialkompetencer.

Vi har eget laboratorium med et højt fagligt og teknologisk niveau.

Vi deltager aktivt i den sundhedspolitiske og – faglige udvikling i nærområdet og nationalt.

Vi arbejder bevidst med lys, lyd, rum og indretning for at skabe det mest motiverende og behagelige miljø for både patienter og personale.

Vi prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø og arbejder bevidst med at skabe glæde og inspiration.

VISION

Vi ønsker at være kendt for at levere personlig og individualiseret service, tryghed og behandling på højt fagligt niveau.

Vi ønsker at have et inspirerende, personligt og fagligt udviklende arbejdsmiljø og prioriterer uddannelse højt.

Hinneruplægerne ønsker at være kendt for et højt vidensniveau og for brede faglige kompetencer.