Previous
Next

Vision og mission

Hinneruplægerne er en moderne, professionel lægeklinik.

Vores overordnede målsætninger er nedfældet i vores vision og mission.

mission

Vi leverer almenmedicinske ydelser til vores patienter, såvel sygdomsbehandling som forebyggende sundhedsydelser.

Vi hjælper vores patienter sikkert gennem sundhedssystemets komplekse tilbud.

Vi tilbyder umiddelbar tilgængelighed ved akut opstået sygdom.

Vi leverer ydelser efter standarder baseret på de gældende kliniske retningslinier.

Vi arbejder i et lærende og udviklende miljø og sikrer fortsat efteruddannelse og udvikling af specialkompetencer.

Vi arbejder løbende med teknologiske muligheder for at optimere arbejdsgange og patientbehandling.

Vi prioriterer et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø og arbejder bevidst med at skabe glæde og inspiration.

Vi deltager aktivt i den sundhedspolitiske og – faglige udvikling i nærområdet og nationalt.

VISION

Vi ønsker at være kendt for at levere personlig og individualiseret service, tryghed og behandling på højt fagligt niveau.

Vi ønsker at have et inspirerende, personligt og fagligt udviklende arbejdsmiljø og prioriterer uddannelse højt.

Vi ønsker at være kendt for et højt vidensniveau og for brede faglige kompetencer.

Vi ønsker, at man som patient føler sig anerkendt og imødekommet.

Vi ønsker med vores tilstedeværelse at reducere ulighed i tilgang til sundhedsydelser.