Uddannelse

Vi har i mange år deltaget aktivt i uddannelsen af fremtidige læger og speciallæger.
 
Vi har løbende uddannelseslæger tilknyttet i begge praksis.
Disse kan være relativt nyuddannede, dog altid med erfaring fra mindst en sygehusansættelse, men også være næsten færdige speciallæger i almen medicin.
Alle vores uddannelseslæger får supervision hver dag og har mulighed for at spørge en af de faste speciallæger til råds i løbet af dagen.
De er både dygtige og grundige i deres arbejde. De er typisk hos os i 6-12 måneder. De læger, der gennemgår sygehusdelen af deres speciallægeuddannelse i almen medicin, kommer tilbage i praksis en dag om måneden i denne periode.
 
Hvert år har vi i korte perioder også medicinstuderende i huset. De er ved at være færdige som læger, når de kommer ud til os i almen praksis. De er hos os i 3 uger, hvor de både følger med i vores konsultationer, men også skal have egne patientkontakter. Ved egne patientkontakter bliver det altid konfereret med en af de faste læger, før konsultationen afsluttes. De har tit brug for videofilm til deres undervisning, men du bliver selvfølgeligt spurgt om tilladelse inden