Influenza, Covid-19 og Pneumokokvaccine

Fra 1.10. begynder vi at have vaccinerne på lager. Vi holder store vaccinations-eftermiddage uden tidsbestilling på følgende datoer:

Lægerne Ebbensgaard, Harbo og Mehnert: 4.10., 27.10. og 7.11. kl. 14-17.

Lægerne Andersen, Kraghede og Melgaard Jensen 3.10., 11.10. og 17.10. kl. 14-17.

Vi gør opmærksom på, at vi IKKE får leveret Covid-19-vaccine fra Moderna. Har du tidligere fået Moderna, så bestil venligst tid på de store vaccinationscentre.

Related Posts